Het ontstaan van UCM

Helemaal nieuw is Uniform Case Management niet. Het hanteert principes van loose coupling die ruim 30 jaar geleden zijn ontwikkeld voor het besturen van productieprocessen. UCM gebruikt die principes nu in een krachtig platform om zaakgericht processen af te handelen.

Hoe het begon met productiebesturing

Begin jaren negentig van de vorige eeuw is het concept van productiebesturing ontwikkeld. Hierin worden principes gehanteerd om betrekkelijk eenvoudig te komen tot optimalisatie van productieprocessen die te maken hebben met beperkte beschikbaarheid van middelen.

Kern van productiebesturing is de ontkoppeling tussen product en productieproces. Hierdoor ontstaat een loose coupling tussen productspecificaties en processpecificaties: het proces wordt productonafhankelijk gedefinieerd en betrekt waar dat nodig is – gegevens van productspecificaties.

Uniform case management

Uniform Case Management past de principes van productiebesturing toe – zij het dat ze gericht zijn op vooral administratieve processen die in de vorm van cases worden afgehandeld. In UCM zijn producten (en diensten) ontkoppeld van de processen waarmee ze worden geleverd of afgehandeld. Dat biedt de mogelijkheid om processen te standaardiseren voor groepen van producten.

Geïnteresseerd? Lees dan hier meer over het ontstaan van Uniform Case Management.