Introductie

In administratieve processen operationeel goed bezig zijn en toch ook cliënten de beste producten en diensten leveren?

Met UCM worden processen zaakgericht afgehandeld. Het faciliteert verschillende werkprocessen met één platform zodat er een organisatie-brede, uniforme afhandelingsmethodiek is. Processen en producten worden makkelijk en snel aangepast én er is per proces en per product specifieke afhandeling mogelijk

Opportunities voor de organisatie

Veel organisaties kennen de uitdaging van consistentie en continuïteit in de uitvoering. Bij gemeenten bijv. blijken producten voor inwoners en ondernemers lang niet altijd even duidelijk gedefinieerd en worden werkprocessen verschillend ingevuld per team.

UCM biedt mogelijkheden om structuur aan te brengen in het definiëren van processen en producten. De flexibele koppeling tussen producten en processen zorgt ervoor dat gevarieerd kan worden ingespeeld op behoeften van de cliënt.

Opportunities voor ICT

Een groot en groeiend applicatielandschap, meer en meer koppelingen met de binnen- en buitenwereld, een enorme hoeveelheid gegevens in applicaties en ook nog eens verzameld in datawarehouses, allemaal kenmerken van moderne IT-landschappen.

Uniform Case Management (UCM) biedt één platform voor het geautomatiseerd ondersteunen van verschillende processen tegelijkertijd.

Organisatie-aspecten voor gemeenten

Gemeenten hebben het moeilijk. Ze hebben hun werkwijzen afgestemd op behoeften van politiek en burger. Dat betekent veel doen, met weinig geld. Processen zijn grondig vorm gegeven en sterk verankerd. Besparingen en automatisering beperkten de wijzigbaarheid van de organisatie en haar processen. Er zijn altijd projecten nodig om veranderingen door te voeren.

Met UCM krijgt de organisatie een krachtig middel om zowel haar dienstverlening als haar processen snel aan te passen. Als de wet- en regelgeving wijzigt, is er geen project meer nodig, maar kunnen veranderingen regulier worden doorgevoerd.

Implementatie mogelijkheden

Op welke manier begint een organisatie gebruik te maken van UCM? Welke mogelijkheden zijn er om te starten? Hoe maak je een keuze voor een bepaalde manier?

Er zijn drie verschillende mogelijkheden om met UCM te starten, gericht op kleine, middelgrote en grote organisaties.