UCM: Customer First

Casemanagement waar de cliënt als eerste komt. Het platform ondersteunt de uitvoering van processen om cliënten in de uitvoering centraal te stellen.

Niet alleen in de uitvoering en de ondersteuning van het platform maar ook in het ontwerp van de processen staat de cliënt centraal.

Customer first in procesontwerp

Bij het ontwerpen van processen is de reis die de klant doormaakt het uitgangspunt.

Aan elk proces dat in UCM wordt ondersteund, ligt een klantreis ten grondslag. Als voorbeeld is hier de klantreis afgebeeld die is gemaakt voor het vergunningenproces dat in de demo’s van UCM centraal staat.

Customer first in het platform

Bij de ontwikkeling van UCM als platform is de behandeling van cases ontworpen met de cliënt als uitgangspunt. Zoeken, filteren, rapporteren en afhandelen zijn functioneel volledig toegerust op het in beeld hebben en houden van de cliënt. 

Hoewel UCM geweldige machinale ondersteuning biedt, blijft het een instrument dat cliënten individueel beschouwt, hen doelgericht de juiste producten en diensten biedt en de afhandeling van hun zaken objectief ondersteunt. Bovendien zorgt UCM voor verantwoording over de manier waarop zaken zijn afgehandeld, zodat altijd onderzocht en beoordeeld kan worden of afhandeling volgens de ingerichte principes is uitgevoerd.

Geïnteresseerd geraakt

U bent geïnteresseerd en wilt UCM zien werken, vragen stellen terwijl u kijkt naar een werkend UCM platform.